Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego sklep.rcforfun.pl

Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.rcforfun.pl jest RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546, zwany dalej "sprzedającym". Działalność zarejestrowana w CEiDG przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Sklep internetowy sklep.rcforfun.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem sklep.rcforfun.pl.
 4. Produkty oferowane w sklepie sklep.rcforfun.pl są fabrycznie nowe*, wolne od wad fizycznych* (*w przeciwnym przypadku jest to wyraźnie wyróżnione w opisie produktu) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronie sklep.rcforfun.pl nie zawierają kosztów dostawy - informacje o tych kosztach znajdują się w stopce Sklepu, w sekcji Warunki dostawy.

Zamówienia

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a Klientem jest zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 Dostawa

 1. Realizacja zamówień płatnych pobraniem następuje do 24 godzin od złożenia zamówienia - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego - chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz InPost (usługa Paczkomaty).
 2. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego, chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz InPost (usługa Paczkomaty).
 3. Zakupiony towar jest wysyłany na wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej lub do Paczkomatu. Do zakupionego towaru Sprzedający załącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Zwroty i wymiany

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od umowy, który dołączany jest do wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu wyrażenia woli odstąpienia od umowy sprzedaży. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej. Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546.
 4. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem (umową), pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania (wymiany towaru na właściwy), należy przesłać na adres sklepu sklep@rcforfun.pl w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.
 5. W przypadku wymiany towaru, gdy Klient otrzymał fakturę VAT, która wymagać będzie korekty ze względu na wymianę, prosimy o dołączenie kopii faktury VAT bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient otrzyma wraz z wymienionym towarem fakturę korygującą.
 6. Wszystkie koszty związane z przesyłką towaru w celu jego zwrotu lub wymiany ponosi Klient.

Gwarancja oraz reklamacje

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta oraz przez naturalne zużycie.
 4. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z zamówieniem (umową).
 6. Sklep ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu przez Sklep reklamację uznaje się za zasadną.
 7. W przypadku ujawnienia wad ukrytych w zakupionym w sklepie sklep.rcforfun.pl towarze prosimy o kontakt z obsługą sklepu: sklep@rcforfun.pl lub tel. +48 790 611 387 celem ustalenia formy dalszego postępowania.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pomocy Instytucji Państwowych takich jak Rzecznik Praw Konsumenta oraz Inspekcja Handlowa w procesie dochodzenia praw z tytułu rękojmi i gwarancji.
 9. Modele po serwisowe, komisowe i używane sprzedawane są z ograniczoną gwarancją trwającą do 3 miesięcy od momentu odebrania towaru lub przesyłki.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie sklep.rcforfun.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli: "Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez RCFORFUN Jan Olszański w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych."
 5. Sklep udostępnia dane osobowe klientów dokonujących płatności elektronicznych spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, która jest operatorem portalu DotPay.pl, realizującego tego rodzaju płatności na stronie sklep.rcforfun.pl. Dotpay Sp. z o.o. jest administratorem tychże powierzonych danych, które przetwarza wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi płatności elektronicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na przykład celem dostosowania go do obowiązującego obecnie stanu prawnego. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Klientów, którzy posiadają aktywne konto w sklepie, drogą mailową, oraz ogłosi fakt zmiany na stronie głównej sklepu, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w stopce sklepu, w sekcji Pomoc. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie procesu sprzedażowego, Klienta obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl